• Verkar som representant i Norden för ett stort antal ledande tillverkare av maskiner och utrustningar inom plast-, förpacknings-, gummi-, och järnvägsindustrin.
    Läs mer...  

  • AWI Hydraulic Pneumatic har en bred kompetens inom hydraulik, pneumatik och automation. Tillhandahåller allt från specialmaskiner och konsulttjänster till komponenter för hydraulik och pneumatik.
    Läs mer...  

  • Ansvarar för gruppens generella kvalitetssäkring och policy. 

    Förvaltar även gruppens fastigheter samt uthyrningsverksamhet. 
    Läs mer...