AWI Hydraulic Pneumatic ABAWI Hydraulic Pneumatic AB
har vid årsskiftet 2016-2017 avslutat sin verksamhet.

Gällande järnvägsprodukter hänvisar vi till AWI Maskin AB, här.
Vänligen kontakta Jan Nilsson på jan.nilsson@awim.se, eller  +46 70 545 25 82

För övriga frågor kontakta Mats Wiklund på mats.wiklund@live.se, eller +46- 70 558 20 24.
AWI Hydraulic Pneumatic AB
 has closed their activities in the end of 2016.

Regarding railway products we kindly ask you to turn to AWI Maskin AB, here.
Please contact Jan Nilsson e-mail jan.nilsson@awim.se, or +46 70 545 25 82

For other questions contact Mats Wiklund on mats.wiklund@live.se, or +46- 70 558 20 24.