Aquafrisch - Tvättanläggningar

logo

Tvättanläggningar

Aquafrisch S.L. är en välkänd spansk tillvkerare av tvättanläggningar för tåg. De designar, tillverkar och installerar anläggningar utefter varje kunds enskilda behov. Deras utrustningar finns för såväl inomhus -som utomhusbruk, samt finns i både mobila och fasta utföranden. Utöver tvättanläggningar levererar de även återvinningsstationer för depåer etc.

Ladda ner deras broschyr, här!

AWI Maskin AB säljer Aquafrisch's anläggningar i Skandinavien.


Bild 1 Bild 3
Bild hemsida 2 Bild hemsida 3


Se gärna Aquafrisch´s egen hemsida