Ergomec - Materialhantering


Ergologga


FÖRETAGSPRESENTATION

Ergomec S.r.l. är specialiserade på konstruktion och tillverkning av kompletta anläggningar för materialhantering så som silolagring, blandning samt mekanisk/pneumatisk transport av granulat och pulverprodukter. Företaget har funnits på marknaden i över 25 år och och finns reperesenterade hos världsledande bolag.

Ergomecs huvudkontor och produktion är baserat i San Bonifacio (Verona). Här finns en omfattande produktionsanläggning inklusive workshop där silos och maskiner tillverkas. Den tekniska personalen är mycket erfaren och har sin expertis inom anläggningskonstruktion vilket bidrar till en effektiv teknisk support och kundservice. Ergomec ser till den enskilda kundens behov och erbjuder såväl enstaka servicejobb som heltäckande servicekontrakt och ger alltid förstklassig support på de anläggningar som levererats!

År 2006 öppnade Ergomec en ny filial i Finale Emilia (Modena) som heter "Ergomec Engineering". Ergomec Engineering ägnar sig uteslutande åt ingenjörsarbete så som design, beräkning, ritningar o.s.v.

År 2015 köpte Ergomec S.r.l. även upp en del av aktierna i Rosadails, tillverkare av pneumatiska transportörer. Genom Rosadails, får Ergomec en ännu bredare kunskapsbas inom om den pneumatiska transporttekniken.


bILD 1VERKSAMHETSOMRÅDEN 


Materialhantering för plast -och gummiindustrin:
- Automatiserade anläggningar för råvarutransport och matning.
- Automatiserade system till plaståtervinningsanläggningar samt sortering av avfall.        
- Matningslinjer till extrudering.
- Förblandning av råmaterial.

Bild 2
 Materialhantering för kemiska industrier:  
- Rostfira, FDA-godkända lösningar till läkemedelsindustrin.
- Lim -och bindemedelshantering till t.ex. pappersindustrin.
- Behandling av färger, lacker, karbonater, oxider, polykarbonater, sulfater, fosfater etc. till kemisk industri.
- Hantering av bekämpningsmedel.

Bild 5


PRODUKTSORTIMENTET INNEHÅLLER:

- Silos i aluminium, rostfritt stål, kolstål etc. 
- Hoppermatare
- Automatisk påsskärning
- Tankar för råvarulagring
- Horisontella och vertikala blandare
- Dammavskiljare
- Pneumatisk materialtransport i olika hastigheter
- Skruvtransportörer i olika utförande
- Avskiljning via centrifugering
- Lättöverskådligt styrsystem för automation och övervakning

... och mycket mer!

Bild 4
Besök gärna Ergomecs hemsida.