Rep International

       Rep-Youtube
REP's teknologi är baserad på fullständig kontroll över injektionsprocessen, från identifiering av blandningen till den färdiga produkten. Av denna anledning har alla pressar Intelinject mikrodatorbaserade styrsystem. De kan utrustas med Curetrac vulktids korrigerande programvara och knytas samman med REP-nätverk. Mer än 7000 pressar har till dato installerats i hela världen, inklusive 3000 Intelinject pressar anslutna till ca 500 Rep-Net nätverk och utrustade med över 100 Curetrac system.
REP erbjuder en komplett service för att möta användarnas behov och önskemål runt hela världen. REP kan involveras redan från starten av ett projektprogram.

✓ Form- och produktionsstudier samt blandningstester. REP har redan gjort mer än 10 000 studier, vilket resulterat i en databas utan motsvarighet.
✓ Studier och konstruktioner av pressar för speciella applikationer.

REP har en effektiv service baserad på ett utbrett reservdelsnätverk. Reservdelar skickas inom 24 timmar i 95% av fallen. Servicen inkluderar tjugo tekniska assistans centers bemannade med utbildad personal beredda till felsökning och utbildning av nya kunder.
REP har arbetat hårt de senaste fem åren med att öka produktiviteten via många olika vägar.

Om man ser på en standard cykeltid för maskinen, är denna beroende av maskinens rörelsetid, inläggning och urtagning av insatser, insprutningstid och vulktiden.
Samtliga dessa tider har minskats på olika sätt. Men produktiviteten är också beroende av produktionsbytestid, dvs tiden att skifta från en produktion till en annan.

Nyhet - Rep Generation 10!

Generation 10 presenterades för första gången under K-2013 och är resultatet av många års utveckling. Den kombinerar ergonomi med robust design och ny design av injektionsenheten för optimal effektivitet och produktivitet.

✓ Låg, konstant arbetshöjd
✓ Gummiinmatningen är tillgänglig från golvnivå utan plattorm eller stege. Detta tack vare den nya L-formade
   injektionsenheten.
✓ Optimerad isolering och servomotordriven pump för energibesparing.
✓ Fönster både på sidan och baksidan för bättre överblick över processen.
✓ 3G modem. Fjärraccess med inbyggd telefonanslutning
✓ Autotuning, vilket innebär automatisk inställning av hastigheterna vid rörelser i maskinen.
✓ Förebyggande underhåll. Maskinen känner själv av när det är dags för service. (Denna teknik är vanligt
  förekommande i moderna bilar).
✓ 21’’ stående pekskärm med möjlighet  att överblicka och ha flera sidor öppna samtidigt.
✓ I dagsläget är maskinen tillgänglig med 500 tons låstryck, men serien kommer att utökas vartefter.

REP V710

Ladda ner broschyren HÄR.
rep bild1

REP Generation 9!

Rep från 4 - 800 tons låstryck.
Utmärkande för den nya Generation 9 är bland annat:
- Kortare cykeltid.
- Snabbare produktionsbyte
- Användargränssnittet uppdaterat med bl.a. pekskärm
- Möjlighet till samtidiga rörelser
- Utökade Mastertrac funktioner
- Fjärdiagnostik
- Servomotordriven hydraulpump som tillbehör.

REP V59

rep bild2

 

REP H49

rep bild3


REP V79'a med avformningskit

REP erbjuder en stor mängd tillbehör för automatisering av tillverknings-processen.
 rep bild4

TempInverter + FillBalancer

TempInverter + FillBalancer = TurboCure = < 70% minskad vulktid!
Tempinverter för utjämning av temperatur differancer i injektionskanalen     

TempInverter

Utan något specialsystem hettas gummi upp enbart på ytan och kärnan kvarstår vid låg temperatur.Detta ger som resultat att all uppvärmning av blandningen kräver lång tid.

rep bild5

Fillbalancer

Fyllningen blir homogent perfekt.
Denna patenterade, exklusiva REP process, garanterar en perfekt fördelning av blandningen, förhindrar att temperaturen skiljer sig år och därmed orsakar ojämn fyllning. Genom att öka temperaturen I de kallaste områdena kan man undvika att använda längre vulktid än nödvändigt.
Fill Balancer® styr även temperaturen inuti kaviteterna så att den varmaste blandingen styrs till den mest kristiska punkten av detaljen. Oftast kärnan I detaljen.
Fillbalancer för jämn och kontrollerad fyllning av formkaviteterna
Turbo Cure besparingar i både vulktid och energiåtgång   

rep bild6

TurboCure

En allsidig REP lösning för er produktivitet
Med de två kompletterande systemen, Turbo Cure® förmedlar filosofin att REP har utvecklat innovativa lösningar sedan det grundades för att ge er optimal produktivitet på era marknader.

rep bild7

Övriga delar för reglering av prossens är:
-Injektionsenheten med en precis styrning av blandningens temperatur
-Thermotrac® för reglering av temperaturen I formen,
-® för en homogen formtemperatur,
-Höga injektionstryck upp till 3000 bars,
-Curetrac® för att eliminera vulktidernas säkerhetesmarginal,
-G9 processtyrning och dess kraftfulla, återkopplingsreglering, vilket  garanterar regelbundenhet hos processen.

REP's ServoBloc

ServoBloc är ett kallkanalblock med closed loop stegmotorstyrda munstycken. Detta ger en maximal kontroll och balans över fyllningen av  formverktyget.
Genom att placera munstycket eller snarare munstycks nålen direkt vid kaviteten kan man tillverka detaljer helt utan ingöt.
 
Varje enskilt munstycke kontrolleras separat med ett antal parametrar.
Dessa parametrar kontrollerar både den öppna och det stängda positionen,  samt när under injektionsfasen varje enskilt munstycket ska öppnas  respektive stängas.

rep bild8

Rep MicroJect


rep bild10
Rep's MicroJect maskin är speciellt utformad för mycket små detaljer i t ex LSR, men även traditionellt gummi eller thermoplast.
Lämpad att placera direkt i en  monteringslinje för t ex övergjutning av metalldelar.
Skottvolym från 3,9 cc till 10 cc med 4-6 tons låskraft.
Max Formstorlek: 140 x 140 mm
Anslutes till 220 V. Inget vatten eller luft.
Installeras på mindre än 30 min.

Ladda ner

Stéphane Demin har skrivit några artiklar i tidningen Polymervärden.
Läs dem här:
Ny generation formsprutmaskiner från REP ökar produktitiviteten - PDF
Vidhäftning med gummi och plast i samma maskin - PDF
Se även REP's hemsida.