Römheld Rivi Magnetics - Formuppspänning

Römheld Rivi Magnetics Logo

Magnetuppspänning av formar- snabbt och säkert!

Serierna blir kortare och kortare, formbytena mer frekventa, vilket ökar den icke produktiva tiden i pressarna. I plastindustrin har man länge använt magnetuppspänning av sina formar för att minska detta problem. Inom gummiindustrin har det dock inte varit möjligt p.g.a. att tekniken inte fungerat med varma formar. Detta problem har Römheld Rivi Magnetics löst med sitt GEMINI system. Motsvarande system för plastindustrin heter LION. Samma grundteknik, men för lägre formtemperaturer.

Inga lösa delar, ingen energiförbrukning under produktion. Enkelt och säkert!

Plattorna finns både som rena magnetplattor men också som kombinerade värme- och magnetplattor, samt fungerar både för traditionell injektion såväl som med kallkanalteknik med flera munstycken.

GEMINI-systemet har sin egen styrning och är CE-godkänt, vilket innebär att det kan monteras på en befintlig press utan att denna måste certifieras om.

Vår serviceavdelning har erfarenheten och kompetensen att montera dessa magnetplattor.

Titel MSPlatte12Seite 06 32

Se även Römheld Rivi Magnetic's hemsida!