UTP Vision


Vårt uppdrag

"Garantera den högsta produktionskvaliteten i processen genom artificiellt visionsystem
Strategi: Vara ledande i specifika marknadssegement.
Varje dag arbetar vi för att öka på vår ledande position inom utvalda sektorer samman med våra kunder.
Vi fokuserar på förträfflighet, tillväxt och innovation, vårt uppdrag är att hitta lösningar för våra kunders behov.
Förtäfflighet: Teknisk och kommersiell service till våra kunder genom kontinuerlig innovation.
Tillväxt: Att utveckla en rejäl och vinstgivande tillväxt i den inhemska och globala marknaden.
Innovation: Att skapa ett mervärde för kunderna med innovativa ideer i allt vi gör."

Scrappix Avsyningsutrustning

utpvision1

Kalix mätsystem för dimensionsuppmätning

Beröringsfri uppmätning av olika produkters dimensioner genom ett artificiellt visionsystem.
Lämpligt för olika typer av packningar och tätningar oavsett material.
Utrustade med två kameror med 5 M Pixels upplösning och avsyningsområde 160 x 160 mm.
Noggrannhet från 0,005mm till 0,012 mm beroende på modell.

Nya Kalix 500                                      Nya BigX

kalix500 bigX

Hämta kataloger

Översiktskatalogen (pdf)
Scrappix avsyningsutrustning (pdf)
Matlix avsyningsutrustning (pdf)
Kalix mätskåp (pdf)

Se även UTP's hemsida - KLICKA HÄR