Service

En viktig del av AWI Maskin AB´s verksamhet är vår service, vilken innebär hjälp med montage, reservdelar samt utbildning och rådgivning.
Detta sköts av våra servicetekniker i nära samarbete med säljarna. Vi har egen service i Lomma och Katrineholm!

Reservdelar

För er trygghets skull lagerhåller vi de viktigaste reservdelarna i Lomma.
Utöver detta har vi ett mycket väl fungerande samarbete med kurirföretag för leveranser inom 24-48 timmar.


Vi anser att det viktigaste är att kundernas maskiner alltid hålls igång!

Slang och hydraulservice

Vi utför service på såväl stationära som mobila hydraulsystem samt tillverkning av hydraulslangar i Lomma.
Kontaktperson Björn S. Hansen - 040-43 99 54.