AWI Sweden AB

AWI Sweden AB är moderbolaget i AWI-Gruppen. Företaget har sitt säte i Katrineholm och äger våra fastigheter samt ansvarar för utveckling, kvalitet och företagspolicy.

Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008, certifikat nr. 183.